Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Khẩn trương triển khai chương trình chuyển đổi số 2023

Sáng 23/5, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở TT-TT báo cáo dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Kế hoạch đặt ra là tiếp tục thực hiện, triển khai các nhiệm vụ để đạt được mục tiêu theo Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các chương trình, chiến lược của quốc gia về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đưa ứng dụng công nghệ số và dữ liệu số để cải tiến, thay đổi quy trình tác nghiệp của cơ quan nhà nước nhằm đổi mới phương thức phục vụ; lấy người dân, DN làm trung tâm, bảo đảm công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; phấn đấu đưa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc top 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về mức độ chuyển đổi số.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở, ngành tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông đề nghị Sở TT-TT phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung, hoàn thiện dự thảo kế hoạch nêu trên để lấy ý kiến Thường trực UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 tại cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định.

Nguồn: http://www.baobariavungtau.com.vn