Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền
Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xem nội dung chi tiết tại đây