Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo Vụ, Cục

Chiều 14/11, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo nhiều đơn vị chức năng thuộc Bộ như Vụ Bảo hiểm y tế; Vụ Pháp chế; Cục Dân số; Cục Quản lý Khám chữa bệnh; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em.

Tham dự lễ bổ nhiệm, điều động cán bộ có Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương và Thứ trưởng Lê Đức Luận, đại diện lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam, một số vụ, cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo Vụ, Cục- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế: Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Đức Luận và đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) Nguyễn Hồng Sơn chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Theo đó, tại Quyết định số 3989/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm bà Trần Thị Trang, Quyền Vụ trưởng  Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế. Thời gian giữ chức vụ của bà Trang là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo Vụ, Cục- Ảnh 2.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Trang.

Tại Quyết định số 4005/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Đỗ Trung Hưng - Phó Vụ trưởng Phụ trách điều hành Vụ Pháp chế, Bộ Y tế giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế. Thời gian giữ chức vụ của ông Hưng là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo Vụ, Cục- Ảnh 3.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Trung Hưng.

Tại Quyết định số 3889/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Dương Huy Lương- Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh. Thời gian giữ chức vụ của ông Lương là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo Vụ, Cục- Ảnh 4.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm ông Dương Huy Lương.

Tại Quyết định số 4179/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Phạm Vũ Hoàng - Phó Tổng Cục trưởng phụ trách quản lý, điều hành Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế và giao ông Phạm Vũ Hoàng phụ trách quản lý, điều hành Cục Dân số kể từ ngày 10/11/2023 cho đến khi kiện toàn được chức vụ Cục trưởng Cục Dân số. Thời gian giữ chức vụ của ông Hoàng là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo Vụ, Cục- Ảnh 5.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Vũ Hoàng.

Tại Quyết định số 4186/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thơm - Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế. Thời gian giữ chức vụ của bà Thơm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo Vụ, Cục- Ảnh 6.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định điều động, bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thơm - Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế

Tại Quyết định số 3689/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm lại bà Phan Lê Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính. Thời gian giữ chức vụ của bà Hằng là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo Vụ, Cục- Ảnh 7.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm lại bà Phan Lê Thu Hằng.

Tại Quyết định số 3888/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm lại ông Tống Trần Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em. Thời gian giữ chức vụ của ông Hà là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo Vụ, Cục- Ảnh 8.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm lại ông Tống Trần Hà.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, điều động và bổ nhiệm cán bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thay mặt lãnh đạo Bộ gửi lời chúc mừng 7 đồng chí được Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, lãnh đạo Bộ tin tưởng, tín nhiệm, giao nhiệm vụ.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị ở cương vị công tác vừa được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, các đồng chí lãnh đạo các Vụ/Cục sẽ phát huy hết khả năng công tác, tinh thần đoàn kết để cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vì sự nghiệp phát triển chung của ngành Y tế.

Tại buổi lễ, thay mặt các đồng chí nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bà Trần Thị Trang - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế bày tỏ lời cảm ơn đến Bộ trưởng Bộ Y tế, các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ mới cho cá nhân bà cũng như các đồng chí cùng nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hôm nay.

Bà Trần Thị Trang bày tỏ mong muốn lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, thuộc Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với cá nhân bà và các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao.

Nguồn:https://suckhoedoisong.vn/