Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Quyết định kiểm tra công tác khám bệnh, chữa, bệnh tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế - năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đây