Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh, thông tin và quảng cáo thuốc, trang thiết bị y tế; khám chữa bệnh tư nhân; khám chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đây