Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động, sản xuất, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đây