Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc: Cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

UBND huyện Xuyên Mộc vừa ra Quyết định số 919/QĐ-UBND công bố Trung tâm Y tế huyện đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Theo đó, Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc được cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện gồm: tư vấn, hỗ trợ người nghiện xây dựng kế hoạch cai nghiện; điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý cho người nghiện; giáo dục, tư vấn, hồi phục hành vi nhân cách cho người nghiện.

Điểm cung cấp dịch vụ tại số 338, QL55, khu phố Thạnh Sơn, TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. Giá dịch vụ được áp dụng theo Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 5/10/2022 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 129/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh cùng các văn bản liên quan khác.

 
Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn/