Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra

Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế tư nhân, khám chữa bệnh tư nhân, khám chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh năm 2018

Xem nội dung chi tiết tại đây


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết