Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Kế hoạch kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoá chất, chế phảm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế và cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2018

Xem nội dung chi tiết tại đây