Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2018

Xem nội dug chi tiết tại đây