Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2018

Xem nội dung chi tiết tại đây