Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019

kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019