Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
quyết định kiểm tra các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế - năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây