Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
quyết định kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng, y tế và các cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2019

48/KH-SYT

186/QĐ-SYT