Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Hộ kinh doanh Lương Tuấn

Hộ kinh doanh Hồng Đức

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Duyên

HKD cơ sở SXNĐ tinh khiết Thanh Bình

Công bố công khai vi phạm ATTP của HKD cơ sở Tý Đá

Công bố công khai vi phạm ATTP của  HKD Nước đá tinh khiết 10 Đông.

Công bố công khai vi phạm ATTP của HKD Minh - Tuấn.

Công bố công khai vi phạm ATTP của HKD Tý Đá.

Công bố công khai vi phạm ATTTp của HKD Cở sở soản xuất nước đóng bình Hải Yến

Công bố công khai vi phạm ATTTp của HKD Cở sở nước đá Nhật Tiến

Công bố công khai vi phạm ATTP của Công ty TNHH Linh Hằng

Công bố công khai vi phạm ATTP của Công ty TNHH nước uống đóng chai Trần Anh

Công bố công khai vi phạm ATTP của Công ty TNHH Văn Sa

công bố công khai vi phạm ATTP của HKD Nguyễn Thị Thúy.

công bố công khai vi phạm ATTP của Cty TNHH Nguyễn Cao

công bố công khai vi phạm ATTP của Công ty TNHH Hoàn Mỹ

Công bố công khai vi phạm ATTP của HKD Nguyễn Thị Mai Phương

Công bố công khai vi phạm ATTP của Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincommerce

Công bố công khai vi phạm ATTP của HKD cơ sở sản xuất nước Ngọc Thiên Ân

Công bố công khai vi phạm ATTP HKD Nguyễn Công Lương

Công bố công khai vi phạm ATTP của HKD Nguyễn Việt Hùng

Công bố vi phạm ATTP của Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh BRVT - Khu du lịch Biển Đông (Nhà hàng Sao biển trực  thuộc Chi nhánh)