Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Kế hoạch kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

Xem nội dung chi tiết tại đây