Quyết định Quyết định
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động sản xuất, kinh doanh, thông tin, quảng cáo thuốc

Xem nội dung chi tiết tại đây