Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Kế hoạch kiểm tra - xử phạt

Kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020