Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống dịch Covid 19 tại các cơ sở y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2020

Xem nội dung chi tiết tại đây


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết