Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Kế hoạch kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, thông tin, quảng cáo thuốc và kinh doanh, quảng cáo trang thiết bị y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây