Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Kế hoạch kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây