Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế tư nhân

Xem nội dung chi tiết tại đây