Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
thành lập đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế

Xem nội dung chi tiết tại đây