Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
QĐ thành lập Đoàn Ktra liên ngành về hoạt động SX, KD thuốc, TTBYT; Khám chữa bệnh tư nhân, khám chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn Tỉnh năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây