Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động, sản xuất, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây