Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động, sản xuất, kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế; khám chữa bệnh tư nhân, khám chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây