Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Kiểm tra việc quản lý, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế tại các cơ sở y tế công lập năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây