Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Xem nội dung chi tiết tại đây