Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, TTB CNTT và việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế công lập năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây