Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội và cấp giấy khám sức khỏe trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu năm 2023

xem nội dung chi tiết tại đây