Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Thành lập đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng và hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng, y tế và cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây