Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra cơ sở kinh doanh, sử dụng, quảng cáo các sản phẩm test nhanh marker một số loại ung thư

Xem nội dung chi tiết tại đây.