Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
CV triển khai thực hiện Kết luận của TTg CP tại HN về công tác giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài

Xem nội dung chi tiết tại đây