Năm 2015 Năm 2015
Báo cáo sơ kết phong trào thi đua Quyết thắng trong công tác Quốc phòng, Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015

Xem nội dung chi tiết tại đây.