Văn Bản Mới Văn Bản Mới
VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1145/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược 23/02/2021
2 718/SYT-VP Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn 23/02/2021
3 160/QĐ-UBND Công bố Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành hét hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2020 04/02/2021
4 24/BC-SYT Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 18/01/2021
5 27/2020/TT-BYT - 31/12/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 18/01/2021
6 27/2020/TT-BYT Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 18/01/2021
7 27/2020/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 18/01/2021
8 12/KH-SYT Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 18/01/2021
9 5467/QĐ-BYT Ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy pham pháp luật về y tế năm 2021 18/01/2021
10 33/2020/TT-BYT Quy định danh mục trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật 18/01/2021
11 2152/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số" đến năm 2025 18/01/2021
12 258/KH-SYT Kế hoạch Cải cách hành chính của Ngành Y tế năm 2021 (sửa đổi bồ sung) 11/01/2021
13 20/2020/TT-BYT Thông tư 20/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 30/2018/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 11/01/2021
14 5649/QĐ-BYT Quyết định ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản pháp luật về y tế năm 2020 11/01/2021
15 5614/QĐ-BYT Quyết định áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm 07/01/2021
16 5614/QĐ-BYT Quyết định áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm 07/01/2021
17 21/2020/TT-BYT Thông tư 21/2020/TT-BYT thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa 04/01/2021
18 02/2020/QĐ-KTNN QĐ ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. 01/12/2020
19 260/BC-SYT BC kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013của Chính phủ quý I, II, III năm 2020 và ước thực hiện năm 2020. 30/11/2020
20 110/QĐ-SYT Kiện toàn Ban chỉ đạo ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) 30/11/2020
Hiển thị 1 - 20 of 1.392 kết quả.
của 70