Văn Bản Mới Văn Bản Mới
VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
41 02/2020/QĐ-KTNN QĐ ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. 01/12/2020
42 260/BC-SYT BC kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013của Chính phủ quý I, II, III năm 2020 và ước thực hiện năm 2020. 30/11/2020
43 110/QĐ-SYT Kiện toàn Ban chỉ đạo ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) 30/11/2020
44 3365/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 18/11/2020
45 3361/QĐ-UBND về việc tổ chức thực hiện cơ chế một của trong việc cung cấp dịch vụ công tại một số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, 18/11/2020
46 3391/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 18/11/2020
47 09/2014/TT-BNV Thông tư hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ 06/11/2020
48 4500/QĐ-BYT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 06/11/2020
49 145/KH-UBND Triển khai Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị 06/11/2020
50 63/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 28/10/2020
51 12/2020/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 22/10/2020
52 3066/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh BRVT 21/10/2020
53 3248/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 21/10/2020
54 3062/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý môi trường y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh BRVT 21/10/2020
55 191/KH-SYT Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Sở Y tế năm 2020 21/10/2020
56 9/2020/TT-BYT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 21/10/2020
57 4218/QĐ-SYT Công bố thủ tục hành chính đuộc bãi bỏ thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Y tế 21/10/2020
58 3062/QĐ-UBND quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý môi trường y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12/10/2020
59 3065/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành mới ban hành trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 12/10/2020
60 2233/QĐ-UBND QĐ Ban hành quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/10/2020
Hiển thị 41 - 60 of 1.415 kết quả.
của 71