Văn Bản Mới Văn Bản Mới

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1301 81/BC-SYT Báo cáo công tác y tế tháng 5 năm 2014 18/06/2014
1302 25/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định quản lý, cung cấp, sử dụng, dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/06/2014
1303 152/TB-SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Hội nghị giao ban ngành tháng 5 năm 2014 23/05/2014
1304 65/BC-SYT Báo cáo công tác y tế tháng 04 năm 2014 20/05/2014
1305 136/TB.SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị giao ban ngành tháng 4 năm 2014 17/04/2014
1306 51/BC-SYT Báo cáo coogn tác y tế quý I năm 2014 17/04/2014
1307 114/TB.SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị giao ban ngành tháng 3 năm 2014 20/03/2014
1308 18/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản 14/03/2014
1309 34/BC-SYT Báo cáo công tác y tế tháng 02 năm 2014 10/03/2014
1310 21/BC-SYT Báo cáo công tác y tế tháng 1 năm 2014 19/02/2014
1311 56/TB-SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị giao ban ngành tháng 1 năm 2014 17/01/2014
1312 22/2013/TT-BTTTT Thông tư Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 23/12/2013
1313 40/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 22/11/2013
1314 2013/TT-BYT Ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 18/09/2013
1315 72/2013/NĐ-CP Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng 15/07/2013
1316 891/QĐ-UBND Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh BR - VT về việc phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013 - 2015. 22/05/2013
1317 48/2013/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 14/05/2013
1318 77/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác 05/10/2012
1319 29/QĐ-YT Quyết định Khen thưởng tổng kết năm 2011 18/01/2012
1320 30/QĐ-YT Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2011 18/01/2012
Hiển thị 1.301 - 1.320 of 1.330 kết quả.
của 67