Văn Bản Mới Văn Bản Mới

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 677/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 08/01/2020
22 12559/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 08/01/2020
23 21316/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 08/01/2020
24 19780/QLD-MP Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 08/01/2020
25 666/QĐ-QLD thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 22/11/2019
26 18445/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 22/11/2019
27 667/QLD-MP thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 22/11/2019
28 18716/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc Ibucine 400 không đạt tiêu chuẩn chất lượng 22/11/2019
29 668/QLD-MP thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 22/11/2019
30 18443/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 22/11/2019
31 18442/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 22/11/2019
32 18444/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 22/11/2019
33 19359/QLD-CL xử lý thuốc viên nén Clorocid Tw3 250 mg giả 22/11/2019
34 18023/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc Liv-Z không đạt TCCL 01/11/2019
35 745/QD-SYT thu hồi số tiếp nhận PCBMP của sản phẩm Hoàng Quân Belar Mos 29/10/2019
36 746/QD-SYT thu hồi 5 số tiếp nhận PCBMP của công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Hồng Đạt 29/10/2019
37 17610/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc thuốc viên nén bao phim AMK 625 không đạt tiêu chuẩn chất lượng 24/10/2019
38 17995/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc viên nang mềm Halaxamus không đạt tiêu chuẩn chất lượng 24/10/2019
39 17364/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc Methylprednisolon 16mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng 21/10/2019
40 16323/QLD-MP thu hồi mỹ phẩm vi phạm (của Công ty Mai Mai Phương - Đồng Nai) 27/09/2019
Hiển thị 21 - 40 of 424 kết quả.
của 22