Văn Bản Mới Văn Bản Mới

CƠ QUAN BAN HÀNH CƠ QUAN BAN HÀNH

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2792/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/12/2014
2 2790/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/12/2014
3 22/2014/CT-UBND Chỉ thị về việc triển khai Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn 04/12/2014
4 60/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/12/2014
5 2651/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2013 của sơ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. 01/12/2014
6 45/2014/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành "Chính sách hỗ trợ đào tạo Bác sĩ, Dược sĩ đại học cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ nay cho đến năm 2020 và thực hiện đến năm 2026". 10/09/2014
7 25/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định quản lý, cung cấp, sử dụng, dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/06/2014
8 891/QĐ-UBND Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh BR - VT về việc phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013 - 2015. 22/05/2013
Hiển thị 8 kết quả
của 1