Văn Bản Mới Văn Bản Mới

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3232/QĐ-UBND Công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND tỉnh 15/11/2017
2 26/CT-UBND Ban hành Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 15/11/2017
3 2925/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bộ chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh BRVT 06/11/2017
4 2627/QĐ-UBND Quyết định công bố 04 thủ tục hành chính mới ban hành, 25 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 26 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 02/10/2017
5 2214/QĐ-UBND Ban hành Quyết định công bố bổ sung danh mục VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực từ năm 2014 đến năm 2016. 22/08/2017
6 1177/QĐ-UBND Công bố chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC năm 2016 của các Sở, ban, ngành , cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn 16/08/2017
7 2088/QĐ-UBND Quyết định công bố 02 TTHC mới banh hành, 03 TTHC thay thế và 05 TTHC bị bãi bõ lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 16/08/2017
8 1831/QĐ-UBND Công bố TTHC thay thế (11 thủ tục) và bãi bỏ (15 thủ tục ) lĩnh vực YTDP và GĐYK thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 10/07/2017
9 16/2017/QĐ-UBND Ban hành Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 2009/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/07/2017
10 1753/QĐ-UBND Tổ chức thi điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại BVBR tỉnh BRVT 10/07/2017
11 74/QĐ-BCĐLNATTP Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh về an toàn thực phẩm qua đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/06/2017
12 51/KH-UBND Phê duyệt Kế hoạch tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020. 29/06/2017
13 675/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh BRVT 27/04/2017
14 718/QĐ-UBND Quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực ATTP thuộc thẩm quyền GQ của UBND cấp huyện 27/04/2017
15 628/QĐ-UBND QĐ công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 04/04/2017
16 629/QĐ-UBND Quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở tư pháp 04/04/2017
17 3816/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh BR-VT 23/01/2017
18 18/QĐ-UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bải bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở y tế tỉnh BR-VT 13/01/2017
19 3741/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh BR-VT ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016 09/01/2017
Hiển thị 19 kết quả
của 1