Văn Bản Mới Văn Bản Mới

CƠ QUAN BAN HÀNH CƠ QUAN BAN HÀNH

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 7292/QĐ-BYT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế kể từ ngày 01/7/2016 theo chuyên đề về điều kiện đầu tư kinh doanh 20/12/2016
2 7318/QĐ-BYT Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại nghị định số 118/2016/NĐ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29/4/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thuộc phạm vi chức năng của Bộ Y tế 20/12/2016
3 7248/QĐ-BYT Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm 13/12/2016
4 7051/QĐ-BYT Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng thí điểm một số chỉ số cơ bản đo lường chất lượng bệnh viện 07/12/2016
5 7051/QĐ-BYT Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng thí điểm một số chỉ số cơ bản đo lường chất lượng bệnh viện 07/12/2016
6 6858/QĐ-BYT ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam 01/12/2016
7 40/2016/TT-BYT Thông tư ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuểyn ngành của Bộ Y tế 15/11/2016
8 6708/QĐ-BYT Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV 15/11/2016
9 7663/BYT-KHTC xin ý kiến vào Dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất 02/11/2016
10 35/2016/TT-BYT Thông tư Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều hiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 28/09/2016
11 4708/QĐ-BYT Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành tại Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm 31/08/2016
12 4666/QĐ-BYT Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016 29/08/2016
13 4554/QĐ-BYT Quyết định công bố thủ tục hành chính được ban hành tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế 22/08/2016
14 4298/QĐ-BYT Quyết định phê duyệt Dự án truyền thông, vận động xã hội phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2016-2020 09/08/2016
15 3792/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh do vi rút Zika 25/07/2016
16 3757/QĐ-BYT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành được quy định tại thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết ti hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế 21/07/2016
17 27/2016/TT-BYT Thông tư quy đinh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc 30/06/2016
18 28/2016/TT-BYT Thông tư hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp 30/06/2016
19 26/2016/TT-BYT Thông tư quy đinh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tạ nơi làm việc 30/06/2016
20 3181/QĐ-BYT Quyết định về việc đính chính Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập 29/06/2016
Hiển thị 1 - 20 of 41 kết quả.
của 3