Văn Bản Mới Văn Bản Mới

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 43/2017/TT-BYT Quy định tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền và việc thanh toán chi phí hao hụt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 14/12/2017
2 43/2017/TT-BYT Quy định tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền và việc thanh toán chi phí hao hụt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 12/12/2017
3 41/2017/TT-BYT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành 05/12/2017
4 42/2017/TT-BYT Ban hành Danh mục dược liệu độc làm thuốc 05/12/2017
5 5125/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của BYT 15/11/2017
6 6175/BYT-BH Kiểm thử, gửi dữ liệu điện tử sau khi cập nhật, điều chỉnh phần mềm HIS lên Cổng tiếp nhận 06/11/2017
7 2416/QĐ-BYT Công bố tủ tục hành chính được ban hành tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 06/11/2017
8 2416/QĐ-BYT Công bố tủ tục hành chính được ban hành tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 06/11/2017
9 3197/QĐ-BYT Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo QUốc gia PC kháng thuốc giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 27/07/2017
10 3434/BYT-BH hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017 của Bộ Y tế 27/06/2017
11 06/2017/TT-BYT Thông tư ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc 27/06/2017
12 2623/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 27/06/2017
13 7540/QĐ-BYT công bố một số TTHC được ban hành tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động thuộc phạm vi quản lý của BYT 05/06/2017
14 1891/QĐ-BYT Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực y tế dự phòng 23/05/2017
15 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe 15/05/2017
16 12/2013/TT-BYT Hướng dẫn khám sức khỏe 15/05/2017
17 1273/QĐ-BYT Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung quy định tại NĐ số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm ATSH tại phòng xét nghiệm và NĐ số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của CHính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng 11/05/2017
18 7399/QĐ-BYT Ban hành hướng dẫn khung đánh giá chất lượng dịch vụ CNTT y tế 24/04/2017
19 30/2014/TT-BYT Thông tư quy định về khám chữa bệnh nhân đạo 04/04/2017
20 945/QĐ-BYT Ban hành danh mục 234 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 32 04/04/2017
Hiển thị 1 - 20 of 29 kết quả.
của 2