Văn Bản Mới Văn Bản Mới

CƠ QUAN BAN HÀNH CƠ QUAN BAN HÀNH

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 130/KH-SYT Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/12/2014
2 131/KH-SYT Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2015 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vung Tàu 31/12/2014
3 303/TB-SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị giao ban ngành tháng 12 năm 2014 22/12/2014
4 169/BC-SYT Báo cáo công tác y tế tháng 11 năm 2014 19/12/2014
5 2968/KH-SYT Kiểm tra Chuẩn Quốc gia về y tế xã năm 2014 và triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 10/12/2014
6 285/TB.SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị giao ban ngành tháng 11 năm 2014 21/11/2014
7 154/BC-SYT Báo cáo công tác y tế tháng 10 năm 2014 19/11/2014
8 102/KH-SYT Kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành y tế năm 2015 và tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/11/2014
9 99/KH-SYT Kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu về quy tăc ứng xử trong các cơ sở khám chữa bệnh ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014 27/10/2014
10 269/TB.SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị giao ban ngành tháng 10 năm 2014 20/10/2014
11 246/TB.SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị giao ban ngành tháng 9 năm 2014 23/09/2014
12 121/BC-SYT Báo cáo công tác y tế tháng 8 năm 2014 19/09/2014
13 78/KH-SYT Kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triền thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2015-2030 19/09/2014
14 226/TB.SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị giao ban ngành tháng 8 năm 2014 20/08/2014
15 105/BC-SYT Báo cáo công tác y tế tháng 7 năm 2014 20/08/2014
16 204/TB.SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị giao ban ngành tháng 7 năm 2014 24/07/2014
17 180/TB.SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị giao ban ngành tháng 6 năm 2014 23/06/2014
18 81/BC-SYT Báo cáo công tác y tế tháng 5 năm 2014 18/06/2014
19 152/TB-SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Hội nghị giao ban ngành tháng 5 năm 2014 23/05/2014
20 65/BC-SYT Báo cáo công tác y tế tháng 04 năm 2014 20/05/2014
Hiển thị 1 - 20 of 32 kết quả.
của 2