An ninh Quốc phòng An ninh Quốc phòng
báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện và trung tâm y tế huyện, thị thành phố 6 tháng đầu năm 2018

Xem nội dung chi tiết tại đây