Quy hoạch tổng thể Quy hoạch tổng thể
Phê duyệt "Quy hoạch phát triển hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Xem nội dung chi tiết tại đây