Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy; Chương trình phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về của Ngành Y tế năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây