Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học
Đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Xem nội dung chi tiết tại đây